Arhivističko sređivanje

ZNAČAJ ARHIVISTIČKOG SREĐIVANJA

Arhivisticko sredjivanje je obavezno po zakonu o arhivskoj delatnosti i arhivskoj gradji i predvidja kazne do 1 000 000 dinara za privredna drustva.

Arhivističko sređivanje predstavlja hronološku evidenciju registraturskog materijala koji stvara samo pravno lice.

Stupanjem na snagu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Arhivističko sređivanje je obavezno da se radi svake godine za prethodnu godinu i obuhvata:
• Izradu Arhivske knjige,
• Izradu Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja (ako ne postoji) i
• Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala kojem su istekli rokovi čuvanja.

Arhivsko poslovanje omogućava svojim klijentima, pre svega, ispunjavanje zakonskih obaveza, vršeći uslugu arhivističkog sređivanja na, novi, profesionalan način. Takođe, na taj način, pravna lica stiču detaljan uvid u celokupnu arhivsku građu i registraturski materijal koje stvaraju. Evidencijom arhivske građe, sređivanjem i obeležavanjem registraturskog materijala omogućava se i lakše i pravovremeno korišćenje registraturskog materijala.

 

Call Now Button